Jesteś na podstronie:

Uwaga Rodzice 5 - latków!

  • pias
Informujemy, że dzieci urodzone do 30 czerwca 2008 roku w roku szkolnym 2014/2015 będą odbywać obowiązek szkolny. W przypadku potrzeby odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego konieczna jest opinia psychologa.

Procedura odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego oraz przedłużenia pobytu dziecka w przedszkolu (wg Ustawy o systemie oświaty, art. 16, ust. 3-4):

  1. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tczewie należy złożyć wniosek o wydanie opinii o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.
  2. Po otrzymaniu opinii należy udać się do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania szkoły podstawowej i tam złożyć u dyrektora wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego z dołączoną opinię z poradni.
  3. Z decyzją dyrektora szkoły rejonowej należy udać się do dyrektora przedszkola, do którego dziecko planowo ma uczęszczać (nie później jednak, niż do 31 marca 2014 roku.)
  4. W przypadku niedostarczenia decyzji o odroczeniu do dnia 31 marca 2014 roku, dziecko rozpoczyna edukację w szkole.

 

 

 

Piaseckie Kociewiaki

GMINA GNIEW REALIZUJE PROJEKT W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH: DZIECKO NAJLEPSZA INWESTYCJA

W NASZEJ SZKOLE PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

  • WYRÓWNUJĄCE I ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
  • WYRÓWNUJĄCE I ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI
  • WYRÓWNUJĄCE I ROZWIJAJĄCE Z PRZYRODY

Polecamy strony