Jesteś na podstronie:

Dane geograficzne

Z ok. 300 000 mieszkańców Kociewia, 170 000 mieszka w dziewięciu miastach:

 1. Tczew (60 641 mieszkańców)
 2. Starogard Gdański (48 690 mieszkańców)
 3. Świecie (26 574 mieszkańców)
 4. Pelplin (8 320 mieszkańców)
 5. Skarszewy (6 942 mieszkańców)
 6. Gniew (6 759 mieszkańców)
 7. Nowe (6 104 mieszkańców)
 8. Skórcz (3 564 mieszkańców)
 9. Czarna Woda (3 303 mieszkańców)

pozostałe 130 000 to mieszkańcy wsi.

Ze względu na to, że przynależność terenów do tego obszaru jest definiowana na podstawie kryteriów etnicznych oraz językowych (gwarowych) dotyczących zamieszkującej je ludności, granice tego terytorium są płynne. Najbardziej prawdopodobne granice Kociewia wyglądają następująco:

 • wschodnia granica na około 120-kilometrowym odcinku Wisły od wsi Topolinek koło Świecia do wsi Czatkowy koło Tczewa
 • północno-zachodnia granica na linii Trąbki Wielkie – Wysin – Liniewo – Nowe Polaszki – Konarzyny
 • południowo-zachodnia granica biegnąca przez Czarną Wodę, Osieczną, Lińsk, Lniano, Bukowiec, Gruczno do Topolinka.

Granicą borowiacko-kociewską jest dawna puszcza na północ i zachód od Śliwic i Osówka aż po rzekę Wdę. Pomiędzy tymi dwiema starymi wsiami a odległą o ponad 20 km Wdą, gdzie dopiero znajdowały się osady dzisiejszego Kociewia, znajdował się teren niezamieszkany. Dopiero w ciągu XVII stulecia osadnicy od terenu borowiackiego i od Wdy z terenu Kociewia zaczęli tę część borów zaludniać.

Fale osadnicze borowiackie i kociewskie nachodziły na siebie gdzieś w rejonie wówczas powstałych Osiecznej i Ocypla. Napływ polskich kolonistów na tereny zamieszkane wcześniej przez kaszubskich Pomorzan spowodował ukształtowanie się gwar Kociewia.

Wyznaczanie granicy borowiacko-kociewskiej na podstawie dzisiejszej i XX-wiecznej mowy mieszkańców jest metodologicznym błędem, ponieważ w XX wieku nie ma już większych wyraźnych różnic językowych, a wpływ tendencji unifikacyjnych (poprzez szkołę, radio, telewizję, administrację itd.) spowodował, że jednostki posługują się dziś raczej ogólnym „językiem” który można by nazwać „pomorskim”, a trudno jest i było przyporządkować daną cechę językową Kociewiakom i Borowiakom. Historia osadnictwa tego terenu wskazuje prawidłową granicę.

 

Piaseckie Kociewiaki

GMINA GNIEW REALIZUJE PROJEKT W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH: DZIECKO NAJLEPSZA INWESTYCJA

W NASZEJ SZKOLE PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

 • WYRÓWNUJĄCE I ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • WYRÓWNUJĄCE I ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI
 • WYRÓWNUJĄCE I ROZWIJAJĄCE Z PRZYRODY

Polecamy strony