Jesteś na podstronie:

Nowe place zabaw

 • 2109
Od niedawna w Piasecznie dzieci mogą korzystać z trzech estetycznie wykonanych placów zabaw, są piaskownice, karuzele, drabinki i co dzieci najbardziej lubią huśtawki. Place zlokalizowane są przy przedszkolach i szkole podstawowej. Rodzice i dziadkowie chętnie przyprowadzają swoje pociechy by mogły korzystać z zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Dyrektor szkoły Jarosław Ogonowski nie kryje zadowolenia ze zrealizowania tej inwestycji.

- Dzieci w miastach mają place zabaw, z których korzystają z zadowoleniem całe rodziny. Potrzeby na wsi są takie same. W miarę możliwości staramy się nasze dzieci wozić na basen do Tczewa i na halę sportową do Gniewu. Często też odwiedzamy Leśnictwo w Brodach Pomorskich by dokarmiać zwierzynę – mówi dyrektor szkoły Jarosław Ogonowski. W Piasecznie brakowało miejsc gdzie rodzice mogli przyprowadzić swoje dzieci i oderwać je od komputera i telewizora. Dzisiaj, mimo, że to już późna jesień, place zabaw chętnie są odwiedzane przez całe rodziny. –Uśmiech dziecka jest dla mnie oraz wszystkich osób, które pomagały przy realizacji inwestycji najlepsza nagrodą – dodaje z zadowoleniem dyrektor.

Szkoła Podstawowa w Piasecznie ma już salę komputerową wyposażoną w dziesięć stanowisk a także multimedialną z dodatkowymi czterema stanowiskami i urządzeniem wielofunkcyjnym. Sale są świetnie wykorzystane, odbywa się w nich wiele zajęć pozalekcyjnych. - Tą inwestycję udało się zrealizować ze środków Unii Europejskiej. W przypadku placów zabaw zaczęliśmy od złożenia wniosku do Programu Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia – mówi pan Jarosław. Dzięki przychylności dla naszego projektu burmistrza Bogdana Badzionga, Elżbiety Ziętek kierownika referatu inwestycji i infrastruktury oraz Joanny Jaskólskiej kierownika referatu społecznego udało się zgromadzić środki na udział własny a nawet rozszerzenie skali podjętych działań. Wiele prac wykonaliśmy sami, pomogli nam rodzice i uczniowie. Przy realizacji szkolnych projektów zawsze też możemy liczyć na wsparcie kościoła – dodaje.

Szkoła w Piasecznie to niewielka placówka oświatowa, uczęszcza do niej 106 uczniów z Piaseczna, Wyrębów, Rakowca a nawet jest uczeń z Gniewu, dzięki przychylności Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz wsparciu sponsorów udało się wymienić stolarkę okienną, odnowić salę, odwodnić i częściowo utwardzić boisko. - Salę komputerową mamy taką, że nie jedna szkoła w mieście może nam pozazdrościć – mówi dumnie pan dyrektor. Dzisiaj mieszkańcy wsi cieszą się z placów zabaw, choć ich marzenia na tym nie ustają.

 • 2109
 • 2110
 • 2111
 • dsc_0299
 • dsc_0302
 • dsc_0303
 • dsc_0305

Piaseckie Kociewiaki

GMINA GNIEW REALIZUJE PROJEKT W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH: DZIECKO NAJLEPSZA INWESTYCJA

W NASZEJ SZKOLE PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

 • WYRÓWNUJĄCE I ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • WYRÓWNUJĄCE I ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI
 • WYRÓWNUJĄCE I ROZWIJAJĄCE Z PRZYRODY

Polecamy strony